Ogrodzenia uliczne powinny głównie spełniać funkcje ochronną w miejscach zagrożonych oraz niebezpiecznych.

Ogrodzenia uliczne ochraniające chodniki oraz przystanki komunikacyjne, jak i również przecinające torowiska tramwajowe są jednym z najważniejszych elementów dbających o poprawę bezpieczeństwa na ulicach. Powinny pełnić następujące funkcje:

Estetyka oraz praktyczność eksploatacyjna wytrzymałość ogrodzeń oraz ułatwione utrzymanie ich w czystości przyczyniają się do obniżania kosztów inwestycyjnych.;

Odporność oraz długotrwałość na toksyczne warunki atmosferyczne czy spaliny to niektóre z wielu zalet ogrodzeń ulicznych. Ogrodzenia uliczne jak każdy fragment przestrzeni publicznej ma wyjątkowy wygląd estetyczny, który znacząco wpływa na dostrzegania danego miejsca.; ochrona pieszych przed wszelkimi zagrożeniami – wytrzymałość ogrodzeń ulicznych na uszkodzenia mechaniczne jest czynnikiem, który może uratować życie wielu ludzi. Dlatego tak ważna jest budowa ogrodzenia. Jej konstrukcja powinna być wytrzymała na wszelkiego rodzaju zagrożenia, takie jak m.in. przerwanie ogrodzenia przez przejeżdżający pojazd.;

Ochrona kierowców i rowerzystów poprzez ułożenie wzdłuż jezdni ogrodzenia nieograniczającego widoczność. Dlatego niezbędne jest zachowanie ostrożności pod względem wysokości oraz zachowanie odpowiedniej widoczności. Ogrodzenia uliczne powinny zabezpieczać ruch pieszych w taki sposób, aby nie mogli wejść na drogę oraz nie wywołali wszelkich zagrożeń drogowych.