Gabiony zgrzewane standardoweto pojedyncze koszewytworzone z drutu stalowego, który jest elektrycznie zgrzewany w siatkę o kwadratowych oczkach o wymiarach 76.2 x 76.2mm. Zawierają fabrycznie spojone panele boczne z podstawą. Dzięki czemu ich konstrukcja jest bardziej stabilna.

Gabiony zgrzewane mają szeroki zakres zastosowania, jako: ściany z gruntu zbrojonego o oblicowaniu z koszy gabionowych, ochrona przeciw erozyjna rzek i brzegów morskich, konstrukcje przeciwpowodziowe, umocnienia wylotów i wlotów przepustów, bariery dźwiękochłonne, ściany wolnostojące, ściany licujące, grawitacyjne ściany gabionowe.

Gabiony zgrzewane dostępne są w miastach, takich jak: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa oraz Bydgoszcz. Szeroki wachlarz gabionów zagrzewanych w pełni zaspokoi oczekiwania każdego klienta.