Gabion to kosz wytworzony z siatki zgrzewanej, która jest pokryta powłoką zincalu lub też dodatkowo poliestrem. Arkusze siatki scalane są stalowymi spiralami na rogach, a wytworzony kosz wypełniony jest przeróżnymi materiałami, takimi jak: kamienie, skały, drewno, a nawet szkło. Po pewnym czasie formułowane są przeróżne konstrukcje, także o wielo metrowej wysokości i długości. Gabiony oraz trapiony, tj. gabion o ściętych rogach mają zastosowanie do zabezpieczania osuwisk ora skarp, jak i również przy wytwarzaniu składników małej architektury. Z kolei do zaściełania koryt rzek i kanałów oraz brzegów i dna jezior lub też stawów wykorzystywany jest gabion w postaci materaca gabionowego.

Od wielu lat gabiony wykorzystywane są do umacniania skarp i osuwisk oraz zabezpieczania koryt rzecznych. Coraz bardziej są również dynamicznie używane w małej architekturze budowlanej i ogrodowej. Występują w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa oraz Bydgoszcz. Szeroki wybór gabionów pozwoli na zaspokojenie potrzeb każdego klienta.

Gabiony zgrzewane standardoweto pojedyncze koszewytworzone z drutu stalowego, który jest elektrycznie zgrzewany w siatkę o kwadratowych oczkach o wymiarach 76.2 x 76.2mm. Zawierają fabrycznie spojone panele boczne z podstawą. Dzięki czemu ich konstrukcja jest bardziej stabilna.

Gabiony zgrzewane mają szeroki zakres zastosowania, jako: ściany z gruntu zbrojonego o oblicowaniu z koszy gabionowych, ochrona przeciw erozyjna rzek i brzegów morskich, konstrukcje przeciwpowodziowe, umocnienia wylotów i wlotów przepustów, bariery dźwiękochłonne, ściany wolnostojące, ściany licujące, grawitacyjne ściany gabionowe.

Gabiony zgrzewane dostępne są w miastach, takich jak: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa oraz Bydgoszcz. Szeroki wachlarz gabionów zagrzewanych w pełni zaspokoi oczekiwania każdego klienta.